• การก่อสร้างสีเขียวหมายถึงอาคารที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จุดประสงค์ของอาคารสีเขียวนั้น คือช่วยลดผลกระทบโดยรวมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์และสภาพแวดล้อมที่ดีทางธรรมชาติ โดยใช้พลังงาน ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปกป้องคุ้มครองสุขภาพของผู้ถือครอง และการเสริมประสิทธิภาพที่ดีของการทำงานของพนักงาน, การลดการปล่อยของเสีย ลดมลพิษและลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ...

บ้านอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะ

Inside a luxury houseระบบเคเอ็นเอ็กซ์ และ บริษัทภูเก็ตเทคโนโลยีแอดน์เซอร์วิสเซส จะผสานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเข้าสู่ระบบควบคุมแบบครบวงจร ซึ่งทำให้คุณสามารถ ควบคุม ดูแล สั่งการ อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านได้แค่ปุ่มสัมผัสที่ปลายนิ้ว ก็สามารถควบคุม สั่งการ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบม่านกันแสงและผ้าม่าน ระบบป้องกันการบุกรุก ระบบปรับอากาศ ระบบเสียงและภาพ

นอกจากจะสามารถควบคุมสั่งการได้แล้วนั้น ยังสามารถแสดงผลข้อมูล เป็นกราฟ และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้อีกด้วยภายในระบบเดียวกันนี้ ซึ่งบ้านจะสามารถทำงานได้เองอัตโนมัติ เป็นบ้านอัจฉริยะ ทำงานตามคำสั่งและการตั้งเวลาที่คุณได้วางแผนไว้

ด้วยระบบบ้านอัจฉริยะ บ้านของคุณจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุม ดูแล และสั่งการระบบได้จากระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้จากทุกที่ทุกเวลาเมื่อคุณต้องการ เรียกได้ว่าทำ

ให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว

ระบบบ้านอัจฉริยะเคเอ็นเอ็กซ์ และภูเก็ตเทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิสเซส ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับที่อาคารศูนย์การค้าและอาคารอุตสาหกรรมต่างๆใช้กัน ซึ่งการควบคุมดูแลอาคารขนาดใหญ่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมดุแลการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรน้ำ การผลิตพลังงาน คุณภาพของอากาศ การเกิดเพลิงไหม้ หรือ การเกิดน้ำท่วม และการแจ้งเตือนต่างๆ ผู้ติดตั้งระบบมาตรฐานเคเอ็นเอ็กซ์ มีสินค้าที่ผลิตภายในมาตรฐานของเคเอ็นเอ็กซ์ให้ลูกค้าได้เลือกมากมาย ซึ่งทางบริษัทภูเก็ตเทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิสเซส ได้ทำการคัดสรรและเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและและตอบโจทย์ของคุณมากที่สุด เราคือเคเอ็นเอ็กซ์ ระบบบ้านอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะมาตรฐานระดับสากล

KNX partner certified   Save Save

บ้านอัจฉริยะ

KNX home automation และ Phuket Technolog

อาคารสีเขียว

     อาคารสีเขียวเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้น

บริการและคุณภาพ

บริษัท ภูเก็ต เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิสเซ