การติดตั้งระบบเทคโนโลยีควบคุมบ้านอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะเคเอ็นเอ็กซ์ สามารถกำหนดโครงสร้างที่อนุญาตให้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ สามารถสื่อสารระหว่างกันได้เมื่อต้องการ และไม่จำเป็นต้องรับคำสั่งงานจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว แม้กระนั้นเทคโนโลยีนี้ ก็ยังอนุญาตให้สามารถสร้างสถานีสั่งการที่แสดงฟังก์ชั่นที่เฉพาะเจาะจงในรูปแบบกราฟิก ทั้งยังอนุญาตให้สั่งการ รวมถึงแสดงผลและค่าต่างๆ ที่เราเรียกกันว่า “การควบคุมดูแล” หรือSupervision“.

เชื่อมต่อได้อย่างที่คุณต้องการ

Europe-From-Space-In-The-Night

Supervision การควบคุมดูแล

การควบคุมดูแลและสั่งการ

ตัวเลือกสินค้าสำหรับ การควบคุมดูแล ในท้องตลาดนั้นมีมากมาย ซึ่งคุณควรจะเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณเพื่อประโยชน์อันสูงสุด

เราจะเลือกสินค้าให้เหมาะกับความต้องการได้อย่างไร ลองมาศึกษาข้อมูลด้านล่างนี้ไปพร้อมๆกัน

สำหรับบ้านพักอาศัย ควรจะเลือกแผงควบคุมแบบสัมผัสที่ขนาดกระทัดรัด ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้แผงควบคุมดังกล่าวมักจะมีฟังก์ชั่นที่สามารถเชื่อมต่อระบบที่สามารถแสดงผลและสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมในด้านของคุณภาพ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และ ราคาที่เหมาะสม

สำหรับบ้านพักอาศัยแบบหรูหรา เพื่อแสดงผลและใช้งานสั่งการที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น หน้าจอที่มีใหญ่ขั้น เช่นจอไอแพทจะถูกติดตั้งไว้บนผนังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวทำงานคู่กับ กล่องควบคุม “Black Box” ที่เข้ามาเสริมความอัจฉริยะในการควบคุมบ้านและเสริมให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับอาคารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และอาคารอุตสาหกรรม ความต้องการในการควบคุมดูแลและสั่งการนั้นจะซับซ้อนขึ้น เต็มรูปแบบมากขึ้น และความต้องการดังกล่าวได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถควบคุมอาคารและดูแลได้หลากหลายและเพียงพอกับความต้องการ เราแนะนำระบบ  KNX Web-Supervisor ดีไซน์หน้าจอแสดงผลอาจจะไม่สวยงามเท่ากับที่เราใช้งานกันในบ้านพักอาศัย แต่ในด้านการแสดงผลข้อมูลนั้นดีเยี่ยมและเหมาะกับการแสดงข้อมูลเยอะๆของอาคารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และ อาคารอุตสาหกรรม

ทั้งนี้อุปกรณ์และระบบต่างๆเหล่านี้ มักจะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากระยะไกล ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อเพื่อดูข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทุกที่และทุกเมื่อเมื่อคุณต้องการเช่นกัน

 

แผงจอแสดงผลการใช้พลังงาน

แผงจอแสดงผลการใช้พลังงาน เป็นขั้นตอนแรก ของการเป็นอาคารสีเขียว เพื่อให้ทราบสถานะการใช้งานพลังงานภายในตัวอาคารอัจฉริยะ ช่วยให้เราสามารถวางแผนการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ยังแสดงผลและกราฟให้เห็นได้ว่า สิ่งใดภายในบริษัทที่ใช้พลังงานมาก ก็จะสามารถนำมาเป็นโจทย์วิเคราะห์ว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อลดการใช้พลังงานของสิ่งนั้น นี้จึงเป็นบทบาทสำคัญและบทบาทหลักของ แผงจอแสดงผลการใช้พลังงาน

 

Energy Dashboard
Example of a typically Energy Dashboard

 

เทคโนโลยีเกตเวย์

ระบบการควบคุมดูแลขั้นสูง สามารถเชื่อมต่อหลายระบบอัจฉริยะเข้าด้วยกันเพื่อทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น KNX, Lutron, Bticino MyHome, Chrestron, EnOcean, ZigBee สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการกันได้ ซึ่งระบบการควบคุมดูแล ได้เน้นการทุ่มเทและพัฒนาระบบที่ทำให้บ้านพักอาศัยสามารถใช้งานระบบกระจายเสียงและวิดีโอ และเพิ่มการเชื่อมต่อกับซิฟเวอร์เพื่อให้คุณได้ใช้งานด้านสันทนาการได้อย่างง่ายดาย

 

Hypervision การควบคุมดูแลแบบองค์รวม

การควบคุมดูแลแบบองค์รวม เป็นมากกว่า การควบคุมดูแลแบบธรรมดา ซึ่งมาจากการควบคุมดูแลที่ทำได้มากกว่าแบบธรมดานั่นเอง

การควบคุมดูแลแบบธรรมดา เป็นการควบคุมดูแลบ้านอัจฉริยะหรืออาคารอัจฉริยะหลังใดหลังหนึ่งเท่านั้น แต่สำหรับ การควบคุมดูแลแบบองค์รวม นั้น คุณสามารถใช้ใช้ระบบดังกล่าวในการควบคุมหลายๆอาคารอัจฉริยะได้จากสำนักงานศูนย์กลางบัญชาการ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทธุรกิจด้านโรงแรมขนาดใหญ่ การควบคุมดูแลแบบองค์รวม สามารถรายงาน ประยุกต์ รวบรวม สรุป และให้ข้อมูลแก่ระบบจัดการข้อมูลของบริษัท ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆมาจากอาคารอัจฉริยะต่างๆ เกี่ยวกับ ข้อมูลการใช้น้ำ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ระยะเวลาที่เครื่องปรับอากาศเปิดใช้งาน การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ยังสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปริมาณจำนวนห้องที่เข้าพัก เปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้จัดการสาขา และ ผู้จัดการ สามารถมองเห็นสถานะของธุรกิจ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการทำงานสำหรับปัจจุบันและอนาคตได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

Supervision and hypervision
ภาพแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลจากจุดต่างๆไปยังศูนย์บัญชาการ

Save