ในช่วงระยะปีที่ผ่านๆ มา อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านต้องการการสื่อสารกันมากขึ้น เร็วมากขึ้น และให้ข้อมูลกันมากขึ้น

ปริมาณของข้อมูลที่ส่งหากันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น 5 ปีที่แล้ว หนัง DIVX ใช้ความจุเพียงแค่ 700 Mo ในหน่วยบันทึกความจำของอาร์ดดิส แต่สำหรับจอทีวีใหม่ๆที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (40นิ้ว) คุณภาพของภาพจึงถูกเพิ่มเข้าไปด้วย เป็นรูปแบบ HDTV ซึ่งมีขนาดไฟล์โดยประมาณ 8,000 Mo ต่อหนังหนึ่งเรื่อง

ในวันนี้ 3D TV คือความท้าทายใหม่ด้วยความคมชัดระดับ 3D HDTV ซึ่งขนาดไฟล์สามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึง  16,000 Mo เพิ่มขึ้นประมาณ 20 เท่าของขนาดของไฟล์ DIVX แบบเก่า ซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าวยังส่งผลให้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิส และความเร็วในการส่งข้อมูล ต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับส่งข้อมูล

พื้นฐานของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ภายในบ้านนั้น เช่นเดียวกันกับการใช้โครงข่ายการเชื่อมต่อข้อมูล โดยที่อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชิ้นเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก…

Ethernet Network

ด้วยโครงข่ายของระบบ LAN (Ethernet network) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัว จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับ “ตัวจัดการกลาง”( Hub, Switch หรือ Router) โดยมีสายสัญญาณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในบ้านหรืออาคารเข้าด้วยกัน

ดังภาพแผนผังรูปดาวที่คุณเห็น เรียกว่า “โครงข่ายแบบดาว” ซึ่งตรงกันข้ามกับ “โครงข่ายแบบเส้น” ที่อุปกรณ์แต่ละตัวจะเชื่อมต่อกันในรูปแบบเส้นจากอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์

ความยาวของสายสัญญาณแบบ LAN นั้น ถูกจำกัดอยู่ที่ 100 เมตร ซึ่งเป็นเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงที่ตั้งของตัวจัดการกลาง

สำหรับโครงข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ “ตัวจัดการกลาง” บางตัวสามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวจัดการกลางตัวอื่นๆ เพื่อขยายความยาวของระยะการส่งสัญญาณ

Save

Save

Save

Save

Save

Save